W Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku została otwarta nowoczesna pracownia automatyki przemysłowej zawierająca demonstracyjną linię produkcyjną. Wpisuje się ona w koncepcję Przemysłu 4.0, gdzie ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w procesie produkcji.

Wydarzenie odbyło się przy obecności uczniów oraz nauczycieli, a także lokalnych władz i przedstawicieli przemysłu. Utworzenie pracowni automatyki jest początkiem współpracy w ramach projektu edukacyjnego pilotowanego przez firmę Siemens (Akademia Techniczna), który pozwala nabywać kompetencje z zakresu szeroko rozumianego Przemysłu 4.0. Za budowę i wdrożenie demonstracyjnej linii produkcyjnej w pracowni odpowiadała firma Encon-Koester.

Nowa pracownia powstała dzięki funduszom europejskim pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje i zdjęcia pochodzą ze strony ZST w Turku