HAHN Group, która jesienią zeszłego roku przejęła amerykańskiego producenta robotów współpracujących, poinformowała o planach dotyczących Rethink Robotics. Planowana jest akcja serwisowa dotycząca już działających cobotów, odbudowa siatki dystrybutorów oraz opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych wersji robotów.

Grupa HAHN to największy globalny dystrybutor robotów Sawyer, który w październiku 2018 roku przejął prawa do własności intelektualnej i znaków towarowych dotyczących robotów Sawyer oraz oprogramowania Intera. Wydarzenia te były następstwem bankructwa Rethink Robotics, które spowodowane było stratą płynności finansowej firmy. W styczniu Philipp Unterhalt, który od tamtego czasu pełnił funkcję tymczasowego prezesa Rethink Robotics GmbH, został w roku mianowany dyrektorem zarządzającym Grupy HAHN. Ostatnio zaś przedstawił plany (choć bez konkretnych dat realizacji) dotyczące rozwoju znanych na rynku cobotów.

Refurbishment Sawyera

Pierwszym krokiem ma być przeprowadzenie akcji serwisowej już działających u klientów cobotów Sawyer(dotyczy to około 2400 zainstalowanych maszyn). Między innymi wymieniane mają być kłopotliwe siłowniki elastyczne (SEA), które zastąpione zostaną wersjami standardowymi, serwisowane będą rdzewiejące i powodujące problemy z enkoderami połączenia śrubowe. Lista poprawek oraz modernizacji jest dłuższa i została ona stworzona na bazie raportów pochodzących od kilkunastu byłych integratorów cobotów Rethink Robotics.

Firma opracowała również wstępne wymagania dotyczące wdrożenia planu modernizacji poprzez utworzenie centrów usług w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Modernizacje powinny rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

Nowe wersje robotów współpracujących

HAHN Group planuje zmiany w ofercie cobotów Sawyer. Opracowany ma być nowy model charakteryzujący się zwiększoną prędkością pracy i dokładnością, a jednocześnie mniejszym hałasem. Drugą z innowacji będzie stworzenie rodziny robotów współpracujących o różnej nośności i zasięgu. O szczegółach związanych z tymi ostatnimi Unterhalt nie wypowiadał się, natomiast wiadomo, że najpierw opracowana i skomercjalizowana ma być druga wersja Sawyera. Można przy tym sądzić, że dobrze znana czerwona obudowa i animowana twarz nie znikną z przyszłych wersji Sawyera. „Wygląd cobota jest jego istotnym wyróżnikiem na rynku” – stwierdził dyrektor.

„Chcemy połączyć oprogramowania Intera z niemieckim know-how w zakresie inżynierii, procesów i integracji. Chcemy zapewnić klientowi najlepsze rozwiązania ich problemów – jest to rdzeń naszej działalności ” – Philipp Unterhalt, dyrektor zarządzający HAHN Group

Odbudowa sił sprzedażowych

Trzecim z elementów planu, niezależnym od działań R&D i serwisowych, jest reaktywacja sieci sprzedaży Sawyera. W tym celu Rethink Robotics GmbH zorganizowało niedawno w Niemczech pierwsze spotkanie, na którym obecni byli przedstawiciele 39 byłych dystrybutorów Rethink Robotics z 26 krajów. Szczegółowe ustalenia związane z dalszymi planami w tym zakresie nie zostały podane.

Informacje przedstawione w artykule pochodzą m.in. stąd. Na temat bankructwa Rethink Robotics pisaliśmy tutaj.