Rzeczywistość wirtualna to hasło coraz częściej pojawiające się w kontekście przemysłu, a w szczególności szkoleń operatorów, techników czy serwisantów. Z technologii VR korzystają również krajowe firmy, czego przykładem jest projekt realizowany obecnie przez Enea Operator wspólnie z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest stworzenie systemu bazującego na wykorzystaniu rzeczywistość wirtualna (VR), którego celem będzie zwiększanie kompetencji pracowników służb technicznych Enei Operator. Ma to być nowatorskie wykorzystanie VR w elektroenergetyce, jedno z pierwszych w Europie wdrażanych na tak szeroką skalę.

wirtualna rzeczywistość

Rozwijana technologia umożliwi szkolenie pracowników poprzez specjalną aplikację VR, która jest tworzona i konfigurowana według potrzeb firmy. Projekt zakłada również rozwój aplikacji i jej późniejsze aktualizacje. Po założeniu gogli wirtualnych i specjalnych kontrolerów, elektromonter będzie poruszał się wewnątrz trójwymiarowego modelu cyfrowego, odzwierciedlającego na przykład Główny Punkt Zasilający (GPZ), bądź stację transformującą średnie napięcie na niskie (SN/nn), w taki sam sposób, jak robi to w świecie rzeczywistym. Technologia VR umożliwi służbom technicznym bezpieczne sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce.

rzeczywistość wirtualna

Realizacja projektu zakłada wdrożenie interaktywnych scenariuszy szkoleniowych dla piętnastu wybranych GPZ i dziesięciu stacji średniego napięcia. W wirtualnej rzeczywistości odwzorowany zostanie również ośrodek szkoleniowy Enei Operator w Łagowie, gdzie znajduje się „poligon” do nauki metodyki prac wykonywanych pod napięciem.

Ważną cechą wirtualnego systemu jest jego elastyczność, polegająca na wykorzystaniu skanów 3D umożliwiających rozszerzenie treści o nowe scenariusze szkoleniowe i obiekty infrastruktury. Ponadto system podczas szkolenia będzie mógł symulować nietypowe sytuacje na urządzeniach elektroenergetycznych, których służby techniczne nie mogą przećwiczyć w realnym świecie. Wprowadzenie nowoczesnego systemu wykorzystującego technologię trójwymiarowych skanów rzeczywistych ułatwi służbom technicznym Enei Operator prace konserwacyjne i inwestycyjne.

Wirtualna rzeczywistość to technologia informatyczna, której dynamiczny rozwój nie zaskakuje już nikogo. Na ten moment skutecznie możemy do niej przenieść ruchy naszych rąk. Powstają także specjalne bieżnie, dzięki którym w świecie wirtualnej rzeczywistości możemy poruszać się dokładnie w taki sam sposób jak robimy to w świecie rzeczywistym. Uważam, że VR to technologia niezwykle przydatna w branży energetycznej, z której potencjału musimy nauczyć się korzystać –  Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych w Enea Operator

Projekt wdrożenia „Elastycznego systemu zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego „Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów” wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet projektu wynosi 6,4 mln zł, w tym 3 mln zł dotacji i zawiera koszty badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.