Siemens uruchomił drugą edycję programu kierowanego do studentek uczelni technicznych, który ma na celu zwiększanie kompetencji cyfrowych uczestniczek w obszarze Industry 4.0. W ramach projektu „Inżynierki 4.0”, którego patronem jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy, przygotowane zostały warsztaty prowadzone przez ekspertów od technologii przemysłowej, finansów w przemyśle i komunikacji.

Inżynierki 4.0 – na skróty:

Informacje o programie: www.siemens.pl/inzynierki4-0

Termin wysyłania zgłoszeń: do 3 marca 2019

Wartość dodana: Warsztaty z przedstawicielami firm Siemens, KUKA oraz Daimler

Nagrody: Wyjazd na targi Hannover Messe 2019

Krajowa i europejska gospodarka rozwija się coraz szybciej w obszarach technologicznych, co oznacza rosnące zapotrzebowanie na osoby pracujące w zawodach związanych z produkcją i jej zapleczem inżynierskim. Zapewniany przez Siemensa program komplementarnego kształcenia w obszarze m.in. Industry 4.0 ma umożliwić absolwentkom uczelni technicznych znalezienie zatrudnienia i ułatwić dostosowanie ich kompetencji do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu członkowie zarządu Siemensa oraz eksperci branżowi z firm Daimler oraz KUKA poprowadzą specjalistyczne warsztaty, które dotyczyły będą m.in.:

  • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
  • New production setup na przykładzie fabryki Mercedesa w Jaworze
  • Robotyzacja w świecie Industry 4.0
  • Projektowanie innowacji w duchu design thinking
  • Zakres zajęć obejmuje także dziedziny związane z rozwojem osobistym na rynku pracy, czyli m.in. komunikację oraz zarządzanie marką własną w Internecie

Poza możliwością wzbogacenia wiedzy uczestniczki projektu zyskują sposobność wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą będzie wyjazd dla trzech osób na Hannover Messe w kwietniu 2019 roku.

Przygotowanie zawodowe współczesnego inżyniera wymaga połączenia wielu specjalności w procesie edukacji. W kształceniu konieczne jest umiejętne  powiązanie takich dziedzin wiedzy jak mechatronika czy informatyka przy jednoczesnej znajomości procesów technologicznych specyficznych dla poszczególnych branż produkcyjnych. Kompletne rozumienie wszystkich zagadnień wiążących się z nowym podejściem do przemysłu, jakie oferuje Siemens w projekcie „Inżynierki 4.0”, pozwoli studentkom lepiej przygotować się do wymagań rynku i wymogów przyszłego pracodawcy – mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens

Czwarta rewolucja przemysłowa i Internet Rzeczy w sposób znaczący zrewolucjonizują sposób automatyzacji oraz przetwarzania i wymiany danych. Przyszłość automatyki przemysłowej należeć będzie do innowacji w takich obszarach jak sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) i rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality). Ważnym elementem łączącym urządzenia i technologie jest chmura, pozwalająca realizować wizję przyszłości. Wszystkie te obszary technologiczne wchodzą w skład domeny Industry 4.0, w której specjalizuje się Siemens. W ramach projektu studentki będą miały szansę pogłębić swoją wiedzę i nabyć nowe kompetencje przydatne w życiu zawodowym.

Projekt edukacyjny „Inżynierki 4.0” wpisuje się w inicjatywę Siemensa oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” wspierającą kobiece kariery w zawodach inżynieryjnych. Z raportu opracowanego przez Siemensa i Fundację Edukacyjną Perspektywy wynika, że firmy powinny podjąć znacznie więcej działań zwiększających udział kobiet w zawodach związanych z nowymi technologiami.

Więcej informacji i rejestracja w programie: www.siemens.pl/inzynierki4-0

Zobacz pierwszą edycję programu

Trzydzieści wspaniałych

A może coś więcej o kobietach w przemyśle oraz o Industry 4.0?