Rockwell Automation przejął brytyjską firmę Emulate3D – dostawcę oprogramowania do integracji projektów CAD 3D z narzędziami do projektowania systemów produkcyjnych i automatyki. W praktyce oferta Emulate3D obejmuje modele symulacyjne / rozwiązania o funkcjonalności Digital Twin (cyfrowego bliźniaka).

Oprogramowanie Emulate3D pozwala na symulację działania oraz cyfrowe „emulowanie” pracy systemów automatyki. W efekcie zastosowania dokładnych modeli symulacyjnych możliwe jest lepsze planowanie instalacji oraz wykonywanie ich wirtualnych testów przed stworzeniem fizycznych systemów. Pozwala to producentom i integratorom rozwijać projekty maszyn i systemy technologiczne bez ponoszenia kosztów ich produkcji, poprawek oraz rzeczywistego testowania.

Rockwell Automation dołączy rozwiązania Emulate3D do swojej oferty w zakresie narzędzi do cyfrowego projektowania systemów dla motoryzacji, logistyki, handlingu (transportu i przetwarzania) materiałów oraz innych zastosowaniach przemysłowych. Oprogramowanie oferowane będzie jako Emulate3D by Rockwell Automation, stanowiąc część oferty FactoryTalk DesignSuite.