SEAT został uznany za lidera w dziedzinie cyfrowej transformacji w badaniu przeprowadzonym przez brytyjski Financial Times. Firma prowadzi kompleksowy program w zakresie cyfrowej innowacyjności w hiszpańskim zakładzie w Martorell.

Redakcja, wraz z przedstawicielami Google, Nesta oraz The Innovation Foundation, wybrała z listy obejmującej 4 tys. pozycji sumarycznie sto organizacji, osób i firm, które są europejskimi liderami w procesach cyfrowej transformacji, sprzyjają wzrostowi gospodarczemu oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Wśród wytypowanych podmiotów i osób SEAT zajął pierwsze miejsce, czego jednym z głównych powodów – zdaniem przedstawicieli jury – były postępy firmy związane z wdrażaniem cyfrowych rozwiązań produkcyjnych. Financial Times wskazuje tu m.in. na prowadzony przez SEAT-a firmę otwarty program innowacyjności w zakładzie w Martorell.

„Digitalizacja jest dla nas strategicznym priorytetem. SEAT jest jedną z firm, która inwestuje najwięcej w badania i rozwój w Hiszpanii, i skoncentrowała swoje wysiłki na rozwijaniu nowych technologii w celu zwiększenia wydajności oraz dywersyfikacji działalności. Pracujemy nad tym, aby stać się punktem odniesienia w przyszłej mobilności” – stwierdził Luca de Meo, prezes firmy SEAT.

Cyfrowa fabryka

Transformacja cyfrowa w wydaniu firmy SEAT obejmuje całościowy proces zmian technologicznych w obszarze produkcji oraz intralogistyki. Hiszpański producent samochodów wykorzystuje narzędzia i rozwiązania cyfrowe należące do domeny Przemysłu 4.0, które pozwalają na bardziej efektywną i elastyczną produkcję pojazdów. Są nimi przykładowo: roboty współpracujące, pojazdy AGV w obszarze logistyki wewnętrznej oraz wirtualna rzeczywistość w projektowaniu. Rozwijane i wdrażane są również rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, zaś dane produkcyjne pozyskiwane w fabryce w Martorell są przetwarzane z wykorzystaniem Big Data.

Przedsiębiorstwo korzysta ponadto z laboratorium biomechanicznego, gdzie m.in. opracowywane są ergonomiczne stanowiska pracy. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt Hiszpanii, który wyposażony jest w kilkadziesiąt aparatów fotograficznych, które przetwarzają ruchy pracowników na modele 3D. Analiza tych ostatnich ma pozwolić na rozwój metod zapobiegania powstawaniu urazów związanych z produkcją, a także usprawnianie procesów rehabilitacji w przypadku wystąpienia problemów. SEAT wdrożył ponadto programy szkoleniowe, stosując innowacyjną metodę wyjaśniania celów i obszarów transformacji przemysłową. W kursach wzięło udział ponad 2,5 tys. pracowników.

Strategia w zakresie mobilności miejskiej

W ramach strategii Easy Mobility firma chce stworzyć portfolio produktów i usług pozwalających zaoferować klientom nowe rozwiązania z obszaru miejskiej mobilności. W tym celu SEAT stworzył w 2017 roku Metropolis: Lab Barcelona – centrum doskonałości pozwalające na badania i rozwój nowych rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej, które są zintegrowane z siecią IT Lab Grupy Volkswagen. W tym roku firma uruchomiła program XMOBA w celu testowania i komercjalizacji usług w zakresie mobilności, ponadto SEAT przejął Respiro – firmę oferującą w Hiszpanii wynajem pojazdów na godziny.

Na temat inicjatyw w zakresie mobilności mówiono też podczas niedawnego Smart City Expo World Congress. SEAT zaprezentował tam swoje osiągnięcia i plany, które mają przyczynić się do rozwoju „bardziej inteligentnej i zrównoważonej mobilności”. Inicjatywy opracowane przez Metropolis: Lab obejmują: usługi ride-sharing i Bus on Demand, które XMOBA ma zamiar wdrożyć jako program pilotażowy w 2019 roku. Inne nowości obejmowały: samochód koncepcyjny SEAT Cristobal z możliwością komunikacji z wykorzystaniem technologii 5G, projekt nawigacji wykonywany wspólnie z Waze i radą miasta Barcelona oraz pierwszy pojazd z obszaru mikromobilności – SEAT eXS.