Podczas listopadowych targów SPS IPC Drives przedstawiciele OPC Foundation zaprezentowali inicjatywę Field Level Communications. Jej celem jest rozszerzenie możliwości wykorzystywania standardu OPC UA w obszarze automatyki przemysłowej na sieci ethernetowe TSN (Time-Sensitive Networking). Ma to zapewnić możliwość stosowania OPC UA jako globalnego, uniwersalnego standardu komunikacji przemysłowej aż do poziomu polowego.

Konferencja podczas targów SPS IPC Drives 2018

Wizją fundacji jest zastąpienie wielu różnych istniejących obecnie systemów fieldbus uniwersalnym standardem oraz umożliwienie urządzeniom różnych dostawców komunikowania się ze sobą. Ma to całościowo obejmować wszystkie elementy systemów automatyki i sterowania – od poziomu polowego, czyli czujników i aktuatorów, poprzez kontrolery, HMI, napędy, rozproszone systemy sterowania, aż po oprogramowanie i systemy chmurowe. Wszystko odbywać się będzie bez potrzeby stosowania bramek sieciowych czy tworzenia dodatkowego, dedykowanego oprogramowania. W efekcie OPC UA over TSN będzie niezależny od dostawców, co zwalnia użytkowników z zajmowania się niekompatybilnymi protokołami czy zastrzeżonymi systemami.

Nowe grupy robocze będą działały w zakresie identyfikacji, zarządzania i standaryzacji obszarów związanych z OPC UA, które dotyczące automatyki przemysłowej. Obejmie to m.in.:

  • harmonizację i standaryzację profili aplikacji – np. we/wy, kontroli ruchu, bezpieczeństwa, nadmiarowości systemu, itd.,
  • standaryzację modeli informacyjnych OPC UA dla urządzeń działających w terenie w trybie offline,
  • mapowanie profili aplikacji OPC UA związanych z operacjami w czasie rzeczywistym w sieciach ethernetowych, w tym TSN,
  • zdefiniowanie procedur certyfikacyjnych.

Zmiany mają być zgodne z TSN Profile for Industrial Automation (TSN-IA-Profile), który będzie standaryzowany przez grupę IEC/IEEE 60802. Dodatkowe informacje tutaj.