Optymalizacja produkcji jest jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania większości przedsiębiorstw. Z jakich względów w walce o nią sprawdza się koncepcja JIT? W jakich branżach warto ją zastosować i jakie narzędzia pomogą w jej praktycznej realizacji? Sprawdź!

────── Artykuł firmowy ──────

Just In Time to jedna z technik stosowana w zarządzaniu produkcją. Jej głównym założeniem jest minimalizacja tzw. marnotrawstwa. Jest to możliwe poprzez dostarczenie wszelkich materiałów, niezbędnych do realizacji danego procesu produkcyjnego, dokładnie na czas i dokładnie w wymaganej ilości.

Pomimo tego, że wybór tego podejścia wymaga dużej dojrzałości organizacyjnej, to decydując się na jego wykorzystanie, można wiele zyskać. Podstawowe korzyści to redukcja kosztów związanych z magazynowaniem oraz poprawa terminowości i jakości dostaw. Procesowi produkcji JIT towarzyszy także ciągłe doskonalenie łańcucha dostaw. Wszystko to w celu osiągnięcia/utrzymania najwyższej jakości wytwarzanych towarów.

Gdzie metoda JIT ma zastosowanie ?

Przede wszystkim w produkcji typu pull, która opiera się na wytwarzaniu tylu dóbr, na ile w danej chwili jest zbyt. Firmy produkujące w ten sposób starają się prognozować zapotrzebowanie na konkretne towary w najbliższej przyszłości i tak sterować produkcją, by na te potrzeby odpowiadać. JIT sprawdzi się szczególnie właśnie w tych przedsiębiorstwach.

Innymi słowy, na zastosowaniu JIT skorzystają te branże, w których na pewnym etapie produkcji wykorzystywana jest strategia ATO (Assemble to Order), zakładająca neutralną produkcję wstępną połączoną z produkcją końcową na życzenie klienta. Przykładami takich branż są: automotive, informatyczna czy produkcja mebli oraz jachtów.

Jakiego narzędzia użyć?

W celu obsłużenia tego rodzaju produkcji, w przedsiębiorstwie potrzebne jest takie narzędzie informatyczne, które będzie je precyzyjnie wspierać w procesach planowania nadrzędnego oraz harmonogramowanie szczegółowe produkcji, w oparciu o dane popytowe (prognozy lub zamówienia od klientów). Takim narzędziem jest np. Streamsoft Prestiż.

Zlecenia produkcyjne – harmonogramowanie produkcji

Ten system ERP zapewnia możliwość planowania nadrzędnego z uwzględnieniem pełnej struktury produktów oraz szeregu parametrów planistycznych. Takie podejście pozwala m.in. na wyznaczenie precyzyjnych dat złożenia np. zamówień do dostawców w oparciu o prognozowany lub aktualny popyt.

Przykładowa analiza opóźnień w procesie produkcyjnym

Harmonogramowanie szczegółowe to z kolei funkcjonalność, która w systemie Streamsoft Prestiż służy do automatycznego przypisania zleceń (operacji) produkcyjnych konkretnym zasobom, w oparciu o wybrane metody rozkładu oraz matrycę kompetencji. W tym obszarze, system oprócz samego rozkładu zleceń produkcyjnych wspiera również użytkowników w procesie kontroli terminowej realizacji ułożonego harmonogramu produkcji.