Organizacja Industrial Internet Consortium opublikowała białą księgę „IIC Introduction to Edge Computing in IIoT”. Zawiera ona wskazówki dotyczące wykorzystania obliczeń brzegowych oraz architektur i bloków niezbędnych do realizacji systemów edge computing.

Edge computing to architektura bazująca na rozproszonych zasobach, w ramach której dane przetwarzane są na obrzeżach sieci, tj. możliwie najbliżej źródeł pochodzenia. Umożliwia to odciążenie łączy komunikacyjnych i centrów danych, a także przeprowadzanie analizy danych bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

„Wiele firm chce osiągnać korzyści biznesowe, które zapewniają możliwość obliczeń brzegowych, ale nie wiedzą, od czego zacząć i jak wykorzystać zalety tych systemów” – mówi Todd Edmunds, starszy architekt rozwiązań IoT w firmie Cisco i jednocześnie współautor opracowania. „Publikując ​​białą księgę, zapewniamy praktyczne wskazówki na temat tego, gdzie obliczenia brzegowe zapewniają przewagę. Zapewniamy również informacje na temat architektury edge computing i scenariuszy jej użycia.”

IIC planuje również opublikować w najbliższych miesiącach Edge Computing Technical Report, który będzie zawierał szczegółowe informacje techniczne na omawiany temat.

„IIC Introduction to Edge Computing in IIoT” pobrać można ze strony IIC.