W trakcie kieleckich targów „Przemysłowa Wiosna 2018” podpisany został list Intencyjny w celu powołania Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0. Izba ma wspierać podmioty w różnych obszarach działalności gospodarczej i w kontaktach z administracją rządową.

Podpisanie listu intencyjnego stanowi pierwszy krok do utworzenia izby, do której zadań należało będzie m.in. tworzenie atmosfery przyjaznej współdziałaniu biznesu, nauki i administracji publicznej, a także reprezentowanie grup interesów przed rządem oraz wychodzenie z inicjatywą legislacyjną.

Do współpracy zaproszono przedstawicieli nauk, przemysłu, biznesu i administracji państwowej. Podczas spotkania 28 firm złożyło podpis i tym samym deklarację członkostwa w gronie. Z tego ostatniego płynąć mają korzyści takie jak m.in.:

  • pomoc w pozyskaniu finansowania,
  • współpraca z lokalnym rynkiem edukacyjnym, w celu pozyskania pracowników,
  • efektywne wykorzystanie danych posiadanych przez przedsiębiorstwa.

Strona internetowa powstającej Izby (choć informacji jest niespecjalnie więcej): http://igp4.pl/

Na zdjęciu tytułowym (od lewej): Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce, Wiktor Krasa, prodziekan Wydziału Ekonomii WSEPiNM oraz Janusz Wójcik, prezes SIT