Optyczne systemy pomiarowe w produkcji Volkswagena Craftera

Otwarta oficjalnie w październiku 2016 roku nowa fabryka we Wrześni to bardzo nowoczesny zakład produkcyjny VW Commercial Vehicles. Jego zdolności produkcyjne sięgają 100 tys. pojazdów Volkswagen Crafter rocznie, zaś za zapewnianie jakości produkcji odpowiada przełomowa technologia pomiarowa. ────── Artykuł firmowy ────── Zajmujące obszar równy 300 boiskom piłkarskim nadwoziownia, centrum przedmiarowania, lakiernia i zakład montażu końcowego, … Czytaj dalej Optyczne systemy pomiarowe w produkcji Volkswagena Craftera