Czy możliwe jest zrewolucjonizowanie sposobów wytwarzania jeansów, tak aby skorzystać z możliwości tworzonych przez nowoczesną, cyfrową produkcję, a jednocześnie zapewnić klientom autentyczność i oczekiwaną stylistykę wyrobów? A gdyby przy okazji nie tylko skrócić czas wytwarzania, ale też wyeliminować z procesu szereg szkodliwych chemikaliów? Levi Strauss & Co. prowadzi projekt, który, zdaniem jego przedstawicieli, może na stałe odmienić branżę produkującą odzież jeansową.

Wytwarzanie jeansów, szczególnie tych stylizowanych, postarzanych, wymaga wykonywania wielu czynności ręcznie, co jest wyjątkowo czasochłonne. Dodatkowo w celu uzyskania odpowiednich odcieni i nadania produktom wymaganych cech, stosowane są procesy wymagające użycia szkodliwych chemikaliów.

Levi Strauss prowadzi projekt F.L.X. (Future-Led Execution), który ma na celu rozwój i wdrożenie nowego modelu produkcji i generalnie zmianę sposobu działalności firmy. Obejmuje on cyfryzację projektowania, zapewnia elastyczność procesów wytwórczych i zmienia cały łańcuch tworzenia wartości.

Spodnie w 90 sekund

W celu wprowadzenia zmian firma zwróciła się do jej wieloletniego partnera Jeanologia, który specjalizuje się w technologiach wykańczania tkanin i odzieży. Od 1993 roku opracowuje on rozwiązania, które pozwalają na wprowadzanie zrównoważonej produkcji odzieży poprzez stosowane m.in. systemów laserowych, e-flow oraz użyciu ozonu. Takie rozwiązanie – skalowalny system produkcyjny, został wykorzystany w celu kompleksowej transformacji produkcji w Levi Strauss.

Efektem współpracy było zastąpienie ręcznych, czasochłonnych technik produkcji wytwarzaniem z użyciem techniki laserowej. Branża odzieżowa od ponad 30 lat stosuje ręczne wykończenie ubrań jeansowych w celu podkreślenia zużytych, wyblakłych elementów. Dzięki użyciu laserów, czas obróbki skracany jest z dwóch, trzech par na godzinę do 90 sekund na jedną sztukę. Wymagany jest jedynie końcowy, standardowy cykl prania.

Zmiany sposobów projektowania i produkcji

Nowy rodzaj produkcji pozwala na radykalne skrócenie czasu realizacji zamówień – z ponad sześciu miesięcy do kilku tygodni lub dni. Jest to możliwe dzięki możliwości szybkiego wykańczania ubrań. Ten końcowy element procesu produkcji, jako że może być wykonywany znacznie szybciej i elastyczniej względem wymagań klientów, realizowany jest bezpośrednio na żądanie odbiorców i w krótkim czasie.

Zmienia się również sposób projektowania ubrań. Dzięki cyfrowemu nadzorowi nad produkcją oraz digitalizacji procesów wykańczania spodni, projektanci Levi Strauss mogą teraz tworzyć wizualnie, z wykorzystaniem komputera projekty gotowych ubrań. Skraca to czas tworzenia nowych wzorów i serii z miesięcy do tygodni, a czasami dni.

Dzięki cyfryzacji procesu projektowania, zmieniają się również relacje z dostawcami. Pliki z projektami mogą być wysyłane bezpośrednio do dostawcy i szybko wdrażane do produkcji. Można sobie również wyobrazić, że w przyszłości to klienci będą mogli „zaprojektować” swoje spodnie. Wprawdzie dzisiaj o tym przedstawiciele firmy jeszcze nie mówią, ale wydaje się to być logicznym następstwem cyfryzacji całego procesu tworzenia i produkcji ubrań.

Projekt F.L.X. pozwolił też na wyeliminowanie szeregu środków chemicznych, które wykorzystywane były do wykończania jeansów. Redukcja jest znaczna – z kilku tysięcy do kilkudziesięciu. Jest to duży krok, co podkreślają przedstawiciele firmy, duży krok w stronę osiągnięcia zerowego uwalniania niebezpiecznych chemikaliów do 2020 roku.

W kierunku zmiany modelu biznesu

Omawiany projekt jest obecnie na etapie pilotażowym, jeżeli chodzi o współpracę z wybranymi dostawcami i partnerami detalicznymi. Metodyka i rozwiązania w nim wypracowane mają być jednak wdrażane globalnie i w całym łańcuchu tworzenia wartości w najbliższych latach.

F.L.X. to projekt rozwijany w należącym do Levi Strauss Eureka Innovation Lab przez zespół projektantów, programistów, chemików i innych inżynierów. Wymagał on przeszkolenia szeregu pracowników w zakresie rozwoju oprogramowania oraz obsługi systemów laserowych. Tego typu rozwój umiejętności ma być jednym z kluczowych elementów transformacji firmy w ramach globalnego wprowadzania nowego modelu produkcyjnego.

Źródło: Levi Strauss