O godzinie 11 rozpoczęła się konferencja „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0”. Spotkanie, w którym uczestniczy ponad sto osób, skoncentrowane jest wokół tematyki rozwijanej Platformy Przemysłu Przyszłości oraz Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0.

Głównym celem organizatorów jest przedstawienie inicjatyw na rzecz rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce, które koordynowane są przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Takimi są m.in. uruchomienie Platformy Przemysłu Przyszłości, powołanie centrów Kompetencji Przemysłu 4.0, a także przygotowanie kadr i tworzenie narzędzi wspomagających wejście na ścieżkę transformacji.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 11 od wystąpienia Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, które poświęcone było omówieniu tematyki Przemysłu 4.0 oraz wynikających z tego szans dla Polski.


W bloku rozpoczynającym konferencje swoje wystąpienie ma również Andrzej Soldaty, lider projektu Platforma Przemysłu Przyszłości. Przedstawił on możliwości działania platformy jako integratora inicjatyw na rzecz Przemysłu 4.0.

O ile opinia publiczna miała już wielokrotnie okazję usłyszeć na temat Platformy Przemysłu Przyszłości, o tyle nowum obecnego spotkania jest omówienie działalności Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0. Takie centra powstały (i powstają, gdyż jedną z umów podpisano podczas konferencji) w różnych miastach Polski.


Podczas konferencji usłyszeć można było wystąpienia przedstawicieli trzech jednostek – śląskiej, wielkopolskiej oraz stołecznej. W przyszłości dodatkowo głos zabiorą koordynatorzy programu „Inkubatory Liderów Przemysłu 4.0”, który prowadzony jest na krajowych politechnikach. Omówione będą również efekty tego programu, co odbędzie się podczas sesji „Drogowskazy rozwoju dla przemysłu”.

Późniejszym popołudniem spodziewać się również można wystąpienia Jana Filipa Staniłko, dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który powie o rola przedsiębiorczego państwa w stymulowaniu transformacji przemysłowej oraz o instrumenty wsparcia transformacji.

O pokonywaniu barier związanych z tworzeniem nowoczesnego przemysłu opowie z kolei Stefan Życzkowski, prezes firmy ASTOR. Przedsiębiorstwo obchodzi 30-lecie działalności i aktywnie angażuje się we wspieranie rozwoju tematyki Industry 4.0 w Polsce.

Spotkanie zakończy podsumowanie i wręczenie przez Jadwigę Emilewicz dyplomów uczestnikom programu „Inkubatory Liderów Przemysłu 4.0”.

Zobacz również

Ustawa o robotyzacji ma zachęcić MŚP do inwestowania

Jakich zmian w edukacji wymaga Przemysł 4.0? – aktualizacja