Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie uruchomia nową specjalność na kierunku Automatyka i Robotyka, którą jest „Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych”. Została ona zaprojektowana z użyciem metod oraz narzędzi Przemysłu 4.0 i obejmuje kształcenie studentów z uwzględnieniem wyzwań stawianych przez Industry 4.0.

Automatyka i Robotyka to kierunek realizowany przez Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzięki środkom finansowym z programu POWER w 2018 roku uruchomiona zostanie unikalna w kraju specjalność w której studenci będą kształceni na poziomie S2 (studia magisterskie). Realizowany program ma zapewnić wiedzę na temat najnowocześniejszych osiągnięć w zakresie projektowania systemów automatyki zgodnie z wyzwaniami stawianymi przez Przemysł 4.0 w konkretnym obszarze zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Na „Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych” w ramach studiów magisterskich składało się będzie 8 przedmiotów (blisko 30% programu kształcenia):

  1. Komputerowe wspomaganie zarządzania Fabryką 4.0
  2. Wirtualizacja projektowania systemów zrobotyzowanych
  3. Diagnostyka predykcyjna systemów
  4. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu i utrzymaniu ruchu systemów przemysłowych
  5. Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalne
  6. Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów
  7. Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowej (visiting professor workshop)
  8. Warsztaty Edukacja dla Przemysłu 4.0 (visiting professor workshop)

Gwarantem wysokiej jakości kształcenia w ramach nowej specjalności ma być kadra ZUT. Przedstawiciele uniwersytetu wskazują na jej wykształcenie w obszarze Design Thinking, wiedzę z zakresu Functional Safety ISO 26262, projektowania model-based, a także know-how dotyczące robotyki, diagnostyki urządzeń i digitalizacji procesów produkcyjnych. Dodatkowo w programie uczestniczyć ma dwóch znanych w Europie profesorów związanych z tematyką Przemysłu 4.0.

ZUT Przemysł 4.0-> Strona rekrutacji ZUT

-> Informacje na temat nowego kierunku przekazał nam Krzysztof Pietrusewicz, Pełnomocnik Rektora ds. Przemysłu 4.0 ZUT w Szczecinie.