Zwiększenie budżetu na R&D do 5,6 mld euro w 2018 roku oraz stworzenie 20 centrów aplikacyjnych MindSphere – to plany, które przedstawił Joe Kaeser, prezes firmy Siemens podczas niedawnego Siemens Innovation Day 2017. Istotna część wymienionej kwoty przeznaczona będzie na rozwój technologii cyfrowych.

Siemens Innovation Day to regularnie odbywające się spotkanie kadry zarządzającej niemieckiego koncernu z przedstawicielami mediów i innymi osobami, podczas którego prezentowane są plany firmy oraz jej bieżące działania. W tym roku odbyło się ono 15 grudnia i zogniskowane było wokół tematyki digitalizacji, która jest dla Siemensa – podobnie jak dla wielu innych liderów rynku przemysłowego – kluczowym obszarem rozwojowym.

Działalność badawczo-rozwojowa

Spotkanie otworzyli Joe Kaeser, prezes firmy Siemens, oraz Roland Busch, CTO oraz członek zarządu koncernu. Przedstawili oni strategiczne plany w zakresie rozwoju technologii cyfrowych, tworzenia oferty dla tzw. digital customers, a także omówili powstawanie innowacji w firmie. Na rozwój tych ostatnich Siemens przeznacza coraz więcej środków, zaś globalnie organizacja zatrudnia blisko 25 tys. programistów i innych inżynierów zajmujących się rozwojem oprogramowania.

W 2014 roku (dotyczy roku fiskalnego firmy, podobnie jak w przypadku kolejnych dat) wydatki Siemensa na działalność R&D wyniosły 4 mld euro. W roku 2017 było to 5,2 mld, natomiast plany na 2018 rok zakładają przeznaczenie na omawiany cel kwoty 5,6 mld euro, czyli o 40% więcej, niż trzy lata temu. Jeżeli chodzi o 2017 rok, to 1,2 mld euro wydanych zostało na rozwój technologii cyfrowych i rozwiązań biznesowych z nimi związanych.

MindSphere w centrum uwagi

MindSphere to oparty na chmurze obliczeniowej otwarty system operacyjny IoT, który pozwala na cyfrową transformację organizacji. Oprogramowanie, o którym można przeczytać w wywiadzie, stanowi platformę umożliwiającą połączenie urządzeń i systemów z jednej strony, oraz aplikacji i usług biznesowych z drugiej. Zapewnia ono zaawansowaną analitykę i rozwiązania bazujące na uczeniu maszynowym. Aplikacje oraz usługi tworzone są przez firmę Siemens oraz jej partnerów, takich jak przykładowo Atos.

W grudniu 2017 Siemens poinformował o udostępnieniu MindSphere w wersji 3.0 w ramach Amazon Web Services. Nowa wersja systemu to również otwarty interfejs API, rozszerzone możliwości analityczne i związane z komunikacją. Firma uruchomiła również MindSphere Partner Program, który ma umożliwić generowanie nawet 50% przychodów z MindSphere poprzez kanał partnerski już w 2018 roku (wg informacji CRN).

Joe Kaeser, prezes firmy Siemens AG

Specjalizacja branżowa

A dokładniej: koncentracja na tzw. „market verticals” – tak mają działać tworzone centra aplikacyjne MindSphere, których powstanie zapowiedział Roland Busch. W MindSphere Application Centers mają powstawać nowe modele biznesowe, cyfrowe rozwiązania i usługi, a także aplikacje przemysłowe powiązane z rynkami pionowymi.

Takich rynków (czy też obszarów) wyróżniono dwadzieścia, przy czym lokalizacja centrów wybrana została ze względu na sąsiedztwo powiązanych z nimi klientów. Zależnie od tych ostatnich centra mogą występować w wielokrotnych lokalizacjach. Owa bliskość i specjalizacja mają w założeniu wytworzyć synergie, które zapewnią odbiorcom jak największą wartość, przyczyniając się też do rozwoju ekspertyzy Siemensa, jeżeli chodzi o dedykowane rozwiązania cyfrowe.

Alfabetyczna lista planowanych specjalizacji:

 • branża maszynowa,
 • branża spożywcza i napojowa,
 • budynki,
 • dostawcy energii,
 • górnictwo,
 • infrastruktura drogowa,
 • infrastruktura i tabor kolejowy,
 • lotniska,
 • miasta,
 • motoryzacja i elektronika,
 • oil&gas,
 • pompy, wentylatory i sprężarki,
 • rozproszone systemy energetyczne,
 • sektor cementowy i tworzyw,
 • sektor wodociągowo-kanalizacyjny,
 • służba zdrowia,
 • systemy dystrybucji energii,
 • technologie związane z bateriami/akumulatorami,
 • usługi przemysłowe,
 • zastosowania chemiczne i farmaceutyczne,

W MindSphere Application Centers mają być tworzone oferty, rozwiązania dla klientów (usługi oraz aplikacje cyfrowe) i w efekcie powstawać też aplikacje referencyjne. Te ostatnie mają przedstawiać, jak rozwiązano określony problem, stanowiąc przykład wdrożenia w danym obszarze rynku. Zgodnie z przedstawionymi podczas Innovation Day planami, pracownicy danych centrów mają rozwijać know-how w określonych domenach, zwiększając umiejętności i wiedzę w całej organizacji. Dzięki temu przyszłe zagadnienia aplikacyjne będą sprawniej realizowane na poziomie globalnym.

Co jeszcze na Innovation Day 2017?

Odbywające się w monachijskiej siedzibie Siemensa spotkanie było również okazją do omówienia  innych obszarów działalności firmy. Przykładowo dotyczyły one technologii cyfrowych budynków oraz integracji systemów elektrycznych i zasilania.

Jan Mrosik, CEO Digital Factory Division, Siemens AG (stojący jako pierwszy od lewej)

Na spotkaniu obecnych było czterech dyrektorów generalnych dywizji firmy oraz wybrani klienci koncernu, którzy dyskutowali o technologiach związanych z cyfryzacją i przedstawiali to, jak korzystając z omawianych rozwiązań nowoczesne przedsiębiorstwa mogą zwiększać swoją przewagę konkurencyjną. Przykładowo na temat cyfryzacji w przemyśle wytwórczym rozmawiali (nagranie poniżej):

 • Hagen Gehringer, dyrektor zarządzający, Bausch + Ströbel;
 • Jan Mrosik, CEO Digital Factory Division, Siemens AG;
 • John-Paul O’Meara, VP Strategy, Adidas;
 • Bernd Zapf, Head of Development New Business and Technologies, HELLER;
 • Simon Kirby, COO, Rolls-Royce.

Gdzie znaleźć informacje?

Osobom zainteresowanym omawianą tematyką polecamy następujące publikacje:

Źródło zdjęć: Siemens