W gdańskim Olivia Business Centre podpisano porozumienie powołujące do życia Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych. Sygnatariuszami byli m.in. przedstawiciele Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Pomorski Klaster ICT Interizon oraz przedstawiciele dziesięciu regionalnych firm i organizacji.

Wydarzenie miało miejsce podczas tegorocznego ICT DAY organizowanego w Olivia Business Centre przez Pomorski Klaster ICT Interizon i Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podczas konferencji dyskutowano m.in. o tym, co wydarzy się na Pomorzu w ramach inicjatywy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Poruszano tak palące kwestie, jak IoT for Industry, automatyzacja, robotyzacja procesów oraz analiza danych czy blockchain. Uczestnicy spotkania debatowali również na temat bezpieczeństwa w firmach IT oraz zagadnień rynku kadr i internacjonalizacja w sektorze IT.

Przez 60 lat istnienia Instytut Maszyn Przepływowych nieustannie dostosowywał się do nowych realiów, jeżeli chodzi o tematykę badawczą i rozwojową. Dlatego cieszę się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym odbiorem przez środowisko ICT na Pomorzu. Niektórych może dziwić fakt, że inicjatorem jest jednostka nieposiadająca wielkiego doświadczenia w branży IT, jednak wierzę, że doświadczenie Instytutu przy współpracy z przemysłem oraz obsługa dużych projektów, a także połączenie sił z Klastrem Interizon,  CI TASK Politechniki Gdańskiej oraz pozostałymi partnerami,  a w hubie znajduje się trzech z czterech liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, pozwoli stworzyć jeden z najprężniej działających i najbardziej kompleksowych hubów w Polsce – Jakub Sawicki, Kierownik Działu Komercjalizacji i Współpracy z Przemysłem Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych – członkowie

Członkowie podpisanego porozumienia to następujące firmy i organizacje

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego
  • Fundacja INTERIZON, podpisy pod dokumentem złożyli Izabela Disterheft, prezes zarządu, oraz Jarosław Parzuchowski, wiceprezes zarządu
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prorektor Politechniki Gdańskiej
  • AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, reprezentowane przez dyrektor Marię Montowską
  • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego
  • BetterSolutions S.A. umowa sygnowana przez Przemysława Szletera, prezesa zarządu
  • Bibus Menos Sp. z o.o., podpis złożył dyrektor operacyjny Maciej Gaszyński
  • Centrum Techniki Okrętowej S.A., reprezentowane przez Zbigniewa Karpińskiego, prezesa zarządu i CTO
  • Energa Informatyka i Technologie, Tomasz Wiatrak, prezes zarządu, oraz Radosław Hrehorowicz, wiceprezes zarządu
  • Fundacja Gdańsk Global / Olivia Business Centre – Tomasz Woźniak

Element Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych ma wejść w skład Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (poprzednia nazwa: Polska Platforma Przemysłu 4.0). Jej zadaniem będzie być świadczenie kompleksowych usług na rzecz przedsiębiorstw w celu ulepszenia ich procesów – biznesowych i produkcyjnych – oraz produktów i usług za pomocą technologii cyfrowych.

Strony porozumienia wyraziły wstępną wolę wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PHIC, zadeklarowały także utworzenie specjalnej grupy roboczej działającej operacyjnie na rzecz finalnego utworzenia Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych.

Podpisanie porozumienia to dowód na naszą gotowość utworzenia centrum kompetencji. To również dowód na to, że Pomorze jest czujne oraz otwarte na współpracę przy tego typu inicjatywach. Liczę, że owo porozumienie przerodzi się w faktyczne, efektywne działanie, które przyniesie wymierną korzyść tym pomorskim firmom, które rozumieją, że razem znaczy więcej – Izabela Disterheft, prezes zarządu Fundacji Interizon

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości ma rozpocząć działalność w 2018 roku. Fundacja ma wspomagać transformację polskiego przemysłu; jego cyfryzację i robotyzację. Platforma to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego filarem jest m.in. reindustrializacja. Platforma jako instytucją działająca na styku sektora publicznego i prywatnego ma zrzeszać m.in. dostawców i biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz kluczowych standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0 – przede wszystkim wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Źródło zdjęć: organizatorzy

 

Zobacz również

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości