Obligatoryjna dokumentacja zabezpieczająca odpowiedzialność szefa firmy, dyrektora, głównego mechanika i brygadzisty z tytułu: nowej ustawy o systemach zgodności, KP, kodeksu cywilnego i karnego. Jak zapewnić zgodność z przepisami i jakie są obowiązki użytkowników maszyn?

────── Artykuł firmowy ──────

W 2017 roku obowiązuje nowa ustawa o systemach zgodności oraz Dyrektywy Nowego Podejścia. Nowe przepisy jednoznacznie stwierdzają, że w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji lub też otrzymania od producenta niepełnej lub nieprawidłowej dokumentacji mają Państwo takie same obowiązki i odpowiedzialność jakie do tej pory ciążyły tylko na producencie.

Co zyskujesz?

 • Algorytm postępowania z dokumentacją maszynową

Wytyczne umożliwiające zweryfikowanie, które punkty dokumentacji maszyn używanych w firmie w trzeba niezwłocznie zmienić wg wymagań nowych przepisów z 2016 r.

 • Dostęp do 100 gotowych dokumentów z zakresu użytkowania maszyn

W tym: wzorcowej Instrukcji Użytkowania Maszyny oraz druków BHP, które w pełni zabezpieczą odpowiedzialność dyrektora, szefa, kierownika produkcji / działu UR, brygadzisty

 • Podpowiedzi jak chronić swoją, jako szefa, odpowiedzialność z tytułu ustawy o ocenie zgodności, KP, cywilną i karną…

…i nie dopuścić do uchybień karnych kwotą nawet 100 000 zł!

Dlaczego warto?

 • Praktyczne zestawienie nowych obowiązków i zakresów odpowiedzialności– dzięki omówieniu wszystkich zmian w prawie w układzie tak było – tak jest
 • Instrukcje dotyczące przeprowadzenia oceny zgodności i sporządzenia stosownej dokumentacji dla maszyn nowych oraz modyfikowanych czy modernizowanych
 • Wiążące wytyczne w zakresie odtworzenia, uzupełnienia dokumentacji technicznej, tłumaczenia instrukcji użytkowania– zgodnie z wymaganiami z 20.04.2016 r. oraz w zależności od rodzaju i pochodzenia maszyny
 • Wyposażysz się kompleksowe informacje, jak nowa Ustawa o systemie oceny zgodności i rozporządzenia wykonawcze do niej z czerwca 2016 r. zmieniają pojęcia użytkownika, importera i producenta i jakie w związku z tym poniesiesz konsekwencje prawe i dokumentacyjne
 • Skompletujesz dokumentację maszynową i BHP, zgodną z wymaganiami na 2017 r., która w pełni zabezpieczy Twoją odpowiedzialność z tytułu Ustawy o systemie oceny zgodności, Kp, cywilną i karną
 • W przypadku wprowadzania zmian w maszynie– dokonywania modyfikacji czy łączenia maszyn w linię produkcyjną prawidłowo przeprowadzisz procedurę oceny zgodności i sporządzisz stosowne zaświadczenia i druki
 • Prawidłowo odtworzysz i uzupełnisz brakującą dokumentację eksploatowanego parku maszynowego
 • Zyskasz pewność dostosowania parku maszynowego do aktualnych, surowych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych dyrektywach nowego podejścia oraz nowej Ustawie z 20 kwietnia 2016 r.

Zainteresowany?

Pobierz bezpłatne materiały z publikacji.

Dowiedz się więcej na stronie.