Na Politechnice Rzeszowskiej utworzony został Klaster Industry 4.0, którego celem jest integracja przedsiębiorstw prowadzących prace rozwojowej i wdrożeniowe w zakresie nowoczesnych technologii produkcyjnych, a także produkujących komponenty i systemy stosowane w inteligentnych fabrykach przemysłowych.

Klaster Industry 4.0 został powołany przez przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy działające w brasnży nowoczesnej produkcji przemysłowej: Dopak, Splast, SVLR, GenPlast oraz RDC Materials.

Politechnika Rzeszowska od wielu lat jest liderem w zakresie badań nad aplikacją przemysłową wspomaganych komputerowo systemów projektowania, prototypowania i wytwarzania oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Dlatego naturalnym stało się utworzenie Klastra Industry 4.0 właśnie na Politechnice Rzeszowskiej. Można powiedzieć, że jest to kolejny etap wejścia w tzw. czwartą rewolucję przemysłową w oparciu o podstawy zbudowane w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego

Prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej

Działalność klastra wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Należą do nich:  Innowacyjne Technologie i Procesy Przemysłowe oraz Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego – Informatyka.

W spotkaniu założycielskim wzięli udział m.in. Ursula Steiner – prezes firmy Dopak, Agnieszka Sanocka – wiceprezes Splast, Maciej Patrzałek – prezes SVLR, Jacek Szczerba – prezes GenPlast, Łukasz Mazur – dyrektor RDC Materials, ze strony Politechniki Rzeszowskiej rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz prorektorzy prof. Grzegorz Budzik, prof. Grzegorz Masłowski, prof. Mariusz Oleksy i prof. Grzegorz Ostasz.

Autorem wszystkich zdjęć jest: Marian Misiakiewicz / Politechnika Rzeszowska