Trendy i perspektywy dla robotyzacji

  • Skracanie się cyklu życia produktów i zwiększenie różnorodności wytwarzanych towarów wymagało będzie elastyczności automatyzacji
  • Ciągła poprawa jakości produktów wymaga stosowania zaawansowanych systemów zrobotyzowanych
  • Niezmiennie występował będzie rosnący popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego (inwestycje w ekologiczne systemy napędowe) oraz elektrotechnicznego i elektronicznego
  • Rosło będzie zapotrzebowanie branży metalowej, gumowej i tworzyw sztucznych oraz sektora spożywczego
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa będą coraz częściej sięgały po roboty przemysłowe
  • Chiny pozostaną głównym motorem wzrostu rynku globalnie, wzrosty będą miały również miejsce w innych krajach azjatyckich (Indie, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, itd.)
  • Spodziewać się można wzrostów w każdym regionie Europy oraz w Ameryce Północnej

Dostrzegamy rolę tradycyjnych robotów w Przemyśle 4.0, niemniej jednak oczekujemy, że sektor cobotów będzie rozwijał się najszybciej ze względu m.in. na rosnący popyt na personalizowane produkty o jednolicie wysokiej jakości oraz utrzymujące się zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na nieskomplikowaną i dostępną cenowo automatyzację produkcji

Esben Østergaard, dyrektor ds. technologii i założyciel Universal Robots

Co w przyszłości?

Rosnące zakłady robotów szacują się na wzrost o co najmniej 18%, do około 346 tys. sztuk w 2017 r. Dostawy robotów w obu Amerykach wzrosną o 16%, w Azji / Australii o 21%, a w Europie o 8%. Szacuje się, że do końca 2020 roku liczba globalnie wykorzystywanych robotów przekroczy 3 miliony sztuk. Wtedy też roczna sprzedaż może wynieść około 520 tys. sztuk.

Jeżeli chodzi o bliższą przyszłość, to w bieżącym roku szacowane wzrosty wyniosą: 9% w obu Amerykach, o 16% w Azji / Australii i 7% w Europie. W przypadku tej ostatniej w kolejnych latach (2018 do 2020) średnioroczne wzrosty będą analogiczne, tj. wyniosą 7%

Zobacz również

Roboty współpracujące rosną w siłę

Ustawa o robotyzacji ma zachęcić MŚP do inwestowania