Rok 2017, jeszcze przed jego rozpoczęciem się, został ogłoszony okresem sztucznej inteligencji, zaś potentaci branżowi tacy jak Google, Microsoft czy Apple regularnie promują na swoich konferencjach „AI first”. Sektor sztucznej inteligencji doświadcza boomu – jego globalny wzrost ma wynieść w tym roku około 60%, a wartość rynku 12,5 mld dolarów. International Data Corporation ocenia, że wartość ta wzrośnie do ponad 46 mld dolarów w 2020 roku.

Grafika tytułowa: Liczba firm z obszaru AI przejętych w okresie 2012-1Q2017 (źródło: CB Insights)

Od początku 2012 do końca wiosny bieżącego roku miało miejsce ponad 250 fuzji i przejęć (M&A) firm zajmujących się tematyką sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI). W samym pierwszym kwartale 2017 roku było ich blisko 40 – informuje CB Insights.

Aktywność M&A w zakresie sztucznej inteligencji – liczba fuzji i przejęć w kolejnych kwartałach (źródło: CB Insights)

Najbardziej aktywnymi inwestorami wśród firm korporacyjnych są: Intel (ponad 80 inwestycji w AI), Telefónica, SoftBank oraz Qualcomm. Jeżeli chodzi o liczbę przejęć przedsiębiorstw z obszaru sztucznej inteligencji – najczęściej start-upów – to wspomnianym liderem jest Google. Od 2012 firma przejęła kilkanaście firm z obszaru Deep Learning, sieci neuronowych, analizy obrazów, a także twórcę platformy botów internetowych i wyszukiwarki wizualnej.

Ranking

2013

2014

2015

2016

2017

1

Enterprise

Insights

Enterprise

Insights

Enterprise

Insights

Enterprise

Insights

Enterprise

Insights

2

Retail Product Recommendations

NLP / Sentiment
Analysis

Retail Product Recommendations

Virtual Assistant

Solutions for Financial
Institutions

3

NLP / Sentiment
Analysis

Retail Product Recommendations

NLP / Sentiment
Analysis

Retail Product Recommendations

Retail Product Recommendations

4

Virtual Assistant

Virtual Assistant

Virtual Assistant

Solutions for Financial
Institutions

Virtual Assistant

5

Marketing Analytics

Marketing Analytics

Marketing Analytics

Drug Discovery
& Medical Diagnostics

Marketing Analytics

6

Computer Vision

Computer Vision

Drug Discovery
& Medical Diagnostics

Biometrics & Facial Recognition Security

Medical Dictation

7

Drug Discovery
& Medical Diagnostics

Solutions for Financial
Institutions

Solutions for Financial
Institutions

NLP / Sentiment
Analysis

AR/VR

8

Medical Dictation

Medical Dictation

AR/VR

Computer Vision

Drug Discovery
& Medical Diagnostics

9

AR/VR

AR/VR

Computer Vision

Robotics & Autonomous
Systems

Biometrics & Facial Recognition Security

10

Biometrics & Facial Recognition Security

Cybersecurity

Cybersecurity

AR/VR

Computer Vision

Obszary związane z najczęstszymi inwestycjami w technologie AI (źródło: Quid, Przemysł 4.0)

Kolejne miejsca na liście najbardziej aktywnych firm zajmują Apple (przejęcia Lattice Data oraz RealFace), Intel (Itseez, Nervana Systems oraz Movidius), Microsoft (Genee i Maluuba) oraz Salesforce i Twitter. Działania akwizycyjne prowadzi też Facebook, który niedawno przejął białoruską firmę Masquerade Technologies oraz szwajcarską Zurich Eye. Warto też wspomnieć o GE, który dokonał dwóch przejęć: Bit Stew Systems (firma działająca w obszarze AI-IoT) oraz Wise.io (tematyka systemów CRM). Dane podajemy za Quid.

Wybrane fuzje i przejęcia firm z rynku AI (źródło: CB Insights)

W działania akwizycyjne w zakresie AI zaangażowane są nie tylko duże korporacje. Firmy typu VC (Venture Capital) – takie jak przykładowo Y Combinator, Sequoia Capital oraz Andreessen Horowitz, również dokonały wielu inwestycji w start-upy zajmujące się tematyką sztucznej inteligencji. Orientacyjne zestawienie przejęć dokonanych przez największe przedsiębiorstwa prezentujemy na grafikach.

Liderzy w zakresie akwizycji start-upów z obszaru AI (źródło: CB Insights)

Dalsza lektura