Bosch Rexroth rozwija ofertę Connected Hydraulics, która ma umożliwiać wykorzystanie potencjału Przemysłu 4.0 w obszarze hydrauliki i systemów sterowania. O nowościach w tym zakresie, a także wynikach przedsiębiorstwa za ostatni rok mówili przedstawiciele Grupy Bosch podczas odbywającej się w Warszawie dorocznej konferencji.

Możliwość wykorzystania otwartych komunikacyjnych, rozwój zintegrowanych systemów oraz szybko postępująca elektronizacja hydrauliki – tematy te pojawiły się podczas niedawnego spotkania. Bosch Rexroth rozwija też możliwość wykorzystania przez klientów cyfrowych modeli komponentów hydraulicznych, co pozwala na szybsze projektowanie i symulowania działania systemów. Z kolei możliwość skorzystania z chmury obliczeniowej oraz urządzeń wymieniających z nią dane dodatkowo umożliwia monitorowanie pracy systemów w czasie rzeczywistym oraz automatyczne wykrywanie potencjalnych błędów i awarii.

Chmura obliczeniowa na Hannover Messe

Oferta produktowa firmy obejmuje inteligentne napędy i sterowania hydrauliczne oraz elektryczne, jak również systemy przemieszczeń liniowych i technikę montażu, które można łatwo zintegrować w usieciowionym zakładzie produkcyjnym. Podczas tegorocznych targów Hannover Messe firma zaprezentowała rozwiązania, dzięki którym możliwy jest przekaz informacji i danych ze sterowników maszyn – np. poprzez chmurę IoT firmy Bosch.

Predykcyjne utrzymanie ruchu

Dobrym przykładem zintegrowanego rozwiązania jest prewencyjne serwisowanie z wykorzystaniem Online Diagnostics Network (ODiN). Przy wykorzystaniu ODiN pobierane dane z maszyn w fabrykach wysyłane są do chmury serwisowej, gdzie z kolei samouczące się oprogramowanie analizuje otrzymane informacje oraz pozwala z wyprzedzeniem sygnalizować zużycie się urządzeń. Przedstawiciele firmy poinformowali,  że korzystając z omawianego systemu klienci z branży przemysłu ciężkiego oraz papierniczej osiągali wskaźnik wykrywania zużycia na poziomie 95%.

Co nowego w firmie Bosch Rexroth?

Coroczna konferencja była również okazją do aktualizacji informacji o działalności spółki w Polsce oraz na świecie. W zeszłym roku obserwować można było duże spadki w branżach przemysłowych uzależnionych od surowców naturalnych – mówił podczas spotkania Thomas Ilkow (na zdjęciu obok), dyrektor generalny Bosch Rexroth. Firmie udało się przezwyciężyć ten negatywny trend, co stało się dzięki zaangażowaniu w rynek aplikacji mobilnych (pojazdy, maszyny) oraz automatyzację przemysłu – dodał.

W Polsce Bosch Rexroth zwiększył w 2016 roku swoje przychody o 9%, a także wyróżnił się wzrostem zamówień na poziomie 19%. Rosnąca tendencja w zakresie dynamiki zamówień ma być utrzymana w bieżącym roku.

Przyszłość: pozytywnie, ale nie bez ryzyk

Przedstawiciele firmy prognozują w tym roku jedynie niewielkie zmiany globalnej koniunktury. Szanse rozwojowe mają zapewnić rynki maszyn samojezdnych oraz automatyzacji produkcji. Z kolei ryzyka związane są przede wszystkim z niskim poziomem inwestycji w sektorach surowcowych oraz słabymi prognozami w niektórych innych branżach.

Zobacz również: strona poświęcona Connected Hydraulics