We wtorek, 11 kwietnia miała miejsce druga edycja konferencji i wystawy Przemysł 4.0. Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z Industrial IoT, Big Data, bezpieczeństwem w przemyśle i podobnym. Jest to także platforma, w ramach której inżynierowie i przedstawiciele świata nauki prezentują zagadnienia związane Przemysłem 4.0 oraz możliwościami wdrażania wymienionych technologii w zakładach produkcyjnych.

Uczestnicy debaty:

Andrzej Soldaty, Inicjatywa dla polskiego Przemysłu 4.0

Stephen Mellor, Industrial Internet Consortium

Stefan Życzkowski, ASTOR

Jan Staniłko, Ministerstwo Rozwoju

Łukasz Abramowicz, McKinsey & Company Poland

Thomas Schulz, Platforma Przemysł 4.0

Tomasz Nowak, Kuka Polska

Tegoroczną, drugą edycję konferencji, otworzyła debata, podczas której rozmawiano o standardach i inicjatywach związanych z koncepcją Przemysłu 4.0 – w Polsce, Niemczech oraz w USA. W czasie dyskusji mówiono o problemach, jakie mają polskie firmy przy tworzeniu nowych produktów, zwłaszcza jeśli są złożone wewnętrznie. Zwrócono uwagę na rolę zaangażowania państwa we wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 – mającego znacznie większe możliwości, niż organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

„Koncepcja Industrie 4.0 pojawiła się w Niemczech i ma na celu zapewnić uczestnictwo gospodarki niemieckiej w globalnym wyścigu związanym z jej transformacją. Jest to wyścig, w którym uczestniczą na całym świecie państwa i koncerny” – mówił Andrzej Soldaty. „W wyścigu są liderzy i outsiderzy – ważne jest, żeby znaleźć się w tej pierwszej grupie.” Mówiono też o cechach naszego rynku, które mogą stanowić potencjał dla nowoczesnego przemysłu, takich jak: przedsiębiorczość oraz umiejętności twórców oprogramowania. Podkreślono też, że niezbędna jest też właściwa infrastruktura i przygotowanie kompetencyjne.

Polska Platforma Przemysłu 4.0

Wymieniona platforma to powstająca instytucja, która ma być krajowym integratorem odpowiedzialnym za doprowadzenie do transformacji naszego przemysłu do poziomu epoki 4.0. Wstępne założenia Ministerstwa Rozwoju związane z uruchomieniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 przedstawił Jan Staniłko.

 

Planowane jest utworzenie odrębnej instytucji, elastycznie reagującej na zmieniające się potrzeby rynku. Fundacja zostanie utworzona na bazie ustawy i będzie podmiotem przeznaczonym do realizacji zadań związanych z Przemysłem 4.0, co finansowane będzie ze środków publicznych. Jak poinformował Staniłko, fundacja umożliwi finansowanie przez sektor publiczny i prywatny – zgodnie z preferowanym przez UE modelem finansowania działalności platform, który zakłada stopniowe zwiększanie zaangażowania finansowego przez sektor prywatny. System ma pozwolić na elastyczną współpracę między administracją rządową, światem nauki i sektorem prywatnym.

Trendy, wdrożenia i kapitał ludzki

O zmianach, głównych trendach technologicznych i analizie Big Data mówił z kolei Stephen Mellor. Jego zdaniem, jeśli chcemy przygotować się na zmianę, należy stworzyć strategię w obszarze: bezpieczeństwa, innowacji, szkoleń oraz wdrożeń i konkurencyjności. Kluczem do udanej transformacji przemysłowej są zaś Inżynierowie 4.0, o czym uczestników przekonywali Małgorzata Stoch i Jarosław Gracel z firmy ASTOR.

 

Thomas Schulz, członek grupy roboczej zajmującej się architekturą referencyjną i standaryzacją w ramach niemieckiej inicjatywy „Przemysł 4.0” zaprezentował tematy takie jak: tamtejsza Platforma Przemysł 4.0, transformacja cyfrowa oraz standaryzacja. Podczas wystąpienia omówił też RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0).

 

O tym, jak praktycznie wygląda wdrożenie koncepcji Przemysłu 4.0 – na przykładzie Alstom Transport, opowiadał Dariusz Kudzia, Country Manager w Dassault Systemes. Popartą ciekawymi przykładami prelekcję wygłosił również Javier Ruiza z General Motors Manufacturing Poland.

Prelekcje dla menadżerów i inżynierów

Konferencja składała się z sesji plenarnej, a następnie dwóch odbywających się równolegle cykli wykładów – dla menadżerów i oraz inżynierów. W przypadku tych pierwszych o zastosowaniach technologii rzeczywistości rozszerzonej w procesach utrzymania ruchu mówił Artur Sadzik z Transition Technologies. Przekonywał on, że jest to już dziś dojrzała i gotowa do praktycznego wykorzystania technologia. Z kolei Robert Chmielewski z firmy Siemens przedstawił koncepcję digitalizacji przemysłu przy wykorzystaniu Digital Enterprise Software Suite.

W omawianym panelu występował też Rafał Rajczonek z firmy Advantech, który mówił o rozwiązaniach dla fabryk epoki 4.0. Ostatnim prelegentem w tej części konferencji był Marcin Cieszyński z General Motors Manufacturing Poland, który omówił wykorzystanie obecnie posiadanych zasobów technicznych do wdrożenia rozwiązań zgodnych z ideą Przemysłu 4.0.

Uczestnicy panelu inżynierskiego mogli z kolei wysłuchać prelekcji związanych m.in. z robotami przemysłowymi i nowoczesnymi czujnikami. O kluczowych technologiach automatyzacji wspierających ideę Przemysłu 4.0 mówił Paweł Łoś, dyrektor zarządzający w firmie B&R Automatyka Przemysłowa. W tym panelu prelekcję miał też Marek Lozowski z Pepperl+Fuchs, a także Mariusz Jagosz z firmy Fiat Chrysler Automotive, który pokazał, jak można eliminować problemy związane z ergonomią przy użyciu robotów współpracujących. Pojawili się również przedstawiciele uczelni wyższych – m.in. Jarosław Panasiuk z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, który omówił wirtualne środowiska modelowania i projektowania procesów zrobotyzowanych.

Podsumowanie

 

W tym roku w konferencji uczestniczyło ponad 150 osób – głównie przedstawicieli kadry zarządzającej i inżynierów z polskich przedsiębiorstw produkcyjnych zainteresowanych implementacją nowych technologii zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0. Poprzednia edycja konferencji odbyła się rok temu – również w Warszawie i w kwietniu.

W artykule wykorzystano elementy relacji Bohdana Szafrańskiego. Publikację i inne informacje o konferencji można znaleźć na stronie wydarzenia.