Tytułowe pytanie często pojawia się w kontekście projektowania i budowy sieci komunikacyjnych w przemyśle. Wybór odpowiedniej zależy nie tylko od aplikacji, wymogów technicznych oraz sieci już stosowanych w danym obiekcie. Jest on również związany z perspektywami przyszłej rozbudowy instalacji oraz popularnością danych standardów.Omawiamy ostatni z obszarów bazując na badaniu rynku opublikowanym przez HMS Industrial Networks. Firma wykonuje tego typu analizy cyklicznie, zaś wyniki ostatniej zostały opublikowane pod koniec lutego 2017 roku.

Przykładowe obszary wykorzystania sieci typu polowego oraz ethernetowych

Firma publikuje corocznie analizę rynku sieci przemysłowych, skupiając się na zestawieniu dotyczącym globalnie nowo-instalowanych węzłów (urządzeń sieciowych) w zakładach przemysłowych. Wyniki badania rynku przedstawiamy na rysunku poniżej, przy czym jego prawa strona dotyczy sieci ethernetowych, natomiast lewa – sieci typu fieldbus.

Kluczowa zmiana

Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednich analiz publikowanych przez HMS jest istotny wzrost udziału sieci Industrial Ethernet do 46% obecnie (rok temu było to 38%). Biorąc pod uwagę fakt, że w zestawieniu 6-procentowy udział mają sieci bezprzewodowe, po raz pierwszy również pozostała część – a ta przypada sieciom polowym (fieldbus) – stanowi mniej niż połowę wyników procentowo. W przypadku prezentowane zestawienia jest to 48% (w zeszłym badaniu 58%).

Ethernet, zdaniem przedstawicieli HMS, w szczególności awansował do roli sieci “pierwszego wyboru” przy nowych instalacjach. W tym przypadku motywacją jest zarówno dostępność i wydajność (szybkość transmisji) urządzeń do tego typu sieci, jak też – a może przede wszystkim – możliwość łatwej integracji z innymi urządzeniami i maszynami oraz systemami IT. Koncepcja Przemysłu 4.0, która popularyzuje się w ostatnich latach w naszej branży, z pewnością sprzyja dzisiaj dostawcom urządzeń ethernetowych. Tak również powinno pozostać w najbliższej przewidywalnej przyszłości – stwierdzają twórcy raportu.

“The transition to industrial Ethernet is driven by the need for high performance, integration between factory installations and IT-systems, as well as the Industrial Internet of Things in general.”

Anders Hansson, dyrektor marketingu w HMS

Dynamika branży

Rynek komponentów infrastruktury sieci ethernetowych cechują też spore wzrosty, które wynoszą, zdaniem przedstawicieli HMS,  średnio 22%. Dla porównania sektor związany z sieciami fieldbus to CAGR na poziomie 4% (poprzednio 7%), zaś komponenty sieci bezprzewodowych – aż 32%. Dominującą technologią w przypadku sieci polowych jest Profibus, następnie Modbus-RTU, natomiast dla bezprzewodowych – WLAN, w drugiej zaś kolejności Bluetooth. Jeżeli chodzi o sieci ethernetowe – dominują tu EtherNet/IP oraz Profinet.

Kluczowe branże będące w przyszłości odbiorcami urządzeń sieciowych dla przemysłu w Polsce (źródło: patrz ostatni rozdział artykułu)

Podział regionalny

Pod względem regionalnym w Europie wiodącym rodzajem sieci jest Profibus, natomiast najszybciej popularyzującą się w przemyśle – Profinet. Szybko rozwijającymi się są też m.in. EtherCAT, Modbus-TCP oraz Ethernet POWERLINK. Rynek amerykański jest zdominowany przez sieci CIP, w szczególności EtherNet/IP oraz DeviceNet (w podanej kolejności).

Popularne w kraju marki produktów z zakresu infrastruktury sieciowej dla przemysłu (źródło: patrz ostatni rozdział artykułu)

Skąd więcej informacji?

Cytowane badanie jest oczywiście tylko jedną z analiz rynku i trudno je traktować jako uniwersalne dla całej branży czy też każdego z krajów. Niewątpliwie jednak potwierdza ono istotny trend, jakim jest ciągły wzrost popularności technologii ethernetowych w przemyśle.

Zaprezentowane ilustracje stanowią element większego artykułu, który opublikowany zostanie w najbliższych tygodniach w magazynie APA (tutaj dla chętnych darmowa prenumerata) i na stronie www.automatykaB2B.pl w dziale raporty. Już dzisiaj zachęcamy do jego lektury, przedstawiając wybrane wyniki badania polskiego rynku – przyszłe najważniejsze zastosowania urządzeń sieciowych oraz popularne w kraju marki produktów z zakresu infrastruktury sieciowej dla przemysłu.

Zdjęcie tytułowe: Siemens