Wizualizacja 3D wykorzystywana jest w projektowaniu w przemyśle, budownictwie, w medycynie, a także wkracza do kolejnych nowych obszarów. Takimi są magazyny, gdzie wprowadzane są innowacje w zakresie nawigacji i informowania operatorów wózków widłowych o zajętości regałów.

Mowa o oprogramowaniu 3D do wirtualnego poruszania się po powierzchni magazynowej. Dzięki niemu możliwe jest kontrolowanie rotacji towarów, a także wykonanie wielowymiarowej wizualizacji 3D aktualnych stanów w czasie rzeczywistym – bowiem oprogramowanie jest w pełni zsynchronizowane z działającym magazynem.

wizualizacja 3D w magazynach
System czujników oznaczeń kolorystycznych na regałach informujących o pustych i zajętych miejscach

Zgodnie z informacjami dostawcy, którym jest HDF Polska, jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na rynku, które dzięki intuicyjnej kolorystyce pozwala na zaawansowane zarządzanie i kontrolowanie zapełnienia magazynu. Trójwymiarowa rotacja regałami umożliwia nie tylko obserwowanie wszystkich poziomów z każdej perspektywy, ale też ułatwia szybką ocenę i bieżące uzupełnianie braków.

Istotnym jest, że dzięki pracy w czasie rzeczywistym operator bez trudu może monitorować procesy zachodzące w magazynie oraz aktualne zmiany. Umożliwia to zintegrowana sieć czujników odbiciowych, umieszczonych na wszystkich poziomach regałów paletowych. Nieustannie komunikuje się ona z kontrolerami, przesyłając do głównego komputera informacje o obecnej dostępności miejsc. Pozwala to na optymalne zagospodarowanie wszystkich dostępnych przestrzeni, a także na bieżące uzupełnianie braków.

Czujniki rejestrują także trasę przemieszczania się wózków widłowych, a ich precyzja pozwala na dokładne określenie położenia i średniej prędkości, z jaką poruszają się pojazdy. Dzięki temu z poziomu aplikacji graficznej można kontrolować pracę wózkowych, a także na bieżąco usprawniać infrastrukturę magazynową i manipulacyjną

Łukasz Russak
Projektant systemów informatycznych
HDF Polska

Ponadto sygnalizacja świetlna umieszczona przy każdym regale w czytelny sposób informuje o pustych i zajętych miejscach – moment zwolnienia danego obszaru aktywuje przejście z czerwonego na zielone oświetlenie, a także zmianę kolorystyki na ekranie wizualizacji.
W połączeniu z innowacyjną aplikacją obsługującą wizualizację wyświetlaną na ekranach, system stanowi kompleksowe oprogramowanie zwiększające elastyczność funkcjonowania magazynów. Oprogramowanie każdorazowo jest dostosowywane do konkretnych potrzeb w oparciu o przeprowadzone konsultacje.

Aplikację „wizualizacja 3d w magazynach” wykonała firma HDF Polska