Jakie są dzisiaj wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w branży spożywczej w Polsce oraz możliwości rozwoju w zakresie automatyzacji i informatyzacji tych ostatnich? Jakie działania mogą podjąć firmy z branży chemicznej, szukające sposobów zwiększania rentowności poprzez wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0? Przedstawiamy relację z rozmowy panelowej, podczas której dyskutowano na powyższe tematy.

Pod koniec zeszłego roku w Warszawie odbyła się konferencja „Automatyzacja i technika procesowa w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i chemicznym. Przemysł 4.0. Rynek polski i niemiecki”. Jej częścią był panel dyskusyjny, który prowadził Andrzej Soldaty reprezentujący Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0 (na zdjęciach po lewej stronie). W rozmowie udział wzięli (siedzący kolejno lewej):

  • Andrzej Gantner, dyrektor federalny Polskiej Federacji Producentów Żywności,
  • Paweł Zawadzki z komisja ds. techniki Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
  • Jarosław Gracel, członek zarządu operacyjnego w firmie ASTOR

Wprowadzenie do panelu dyskusyjnego i prezentacja rozmówców

Cześć I: Przemysł 4.0 w Polsce – stan obecny

Branża producentów żywności – w czym rozwój Przemysłu 4.0 może jej pomóc? Jak nowe technologie zwiększają jakość produkcji i na ile ową tematyką zainteresowani są polscy producenci żywności?

O kierunkach rozwoju rynku oraz niszy dla producentów tradycyjnych wyrobów mówi Andrzej Gantner

 

Kontynuacja wypowiedzi: Możliwości i potrzeby w zakresie indywidualizacji produktów spożywczych oraz zwiększanie produktywności w branży

Przemysł chemiczny jest automatyzowany od dawna, aczkolwiek czwarta rewolucja przemysłowa niesie dalsze możliwości zwiększania jakości, bezpieczeństwa i produktywności. Jakie są tutaj dzisiaj trendy?

Na powyższe pytania odpowiada Paweł Zawadzki

 

Czy polskie firmy są gotowe na Przemysł 4.0? Jakie są dzisiaj możliwości automatyzacji i jak zmieniają się modele biznesowe w nowej epoce przemysłowej?

Powyższe zagadnienia omawia Jarosław Gracel

Cześć II: Bariery we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań

Jakie są bariery wejścia na „poziom 4.0”? Jakie są ograniczenia i problemy?

Andrzej Gantner mówi o ograniczeniach dotyczących kadry pracowniczej, a także procesach rozwojowych w branży; przed tym Andrzej Soldaty podsumowuje dotychczasową rozmowę

Modernizacja polskiego przemysłu chemicznego oraz kwestie bezpieczeństwa we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań- Paweł Zawadzki

 


Jarosław Gracel: konieczna jest współpraca pomiędzy inżynierami i resztą pracowników firmy

 

Podsumowanie dyskusji

 

branża spożywcza

Konferencja „Automatyzacja i technika procesowa w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i chemicznym. Przemysł 4.0. Rynek polski i niemiecki” odbyła się 20 września 2016 w Warszawie. Jej organizatorem była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.